Telefónne číslo
Detská ambulancia 036/756 56 69
Gynekologická ambulancia 036/756 56 21
Interná ambulancia 036/756 56 46
Chirurgická ambulancia 036/756 56 93
Ortopedická ambulancia 036/756 56 38
Urologická ambulancia 036/756 56 70
ORL ambulancia 036/756 56 36
Ambulancia klinickej psychológie 036/756 56 16
OKB + HTO - Oddelenie Klinickej Biochémie 036/756 56 91
FRO - Fyziatricko-Rehabilitačné Oddelenie 036/756 56 28
RTG 036/756 56 68
CT
Interné oddelenie 036/756 56 22
Chirurgické oddelenie 036/756 56 84
OAIM oddelenie 036/756 56 88
Gynekologické oddelenie 036/756 56 73
  • Poliklinika CIZS - Všeobecné ambulancie Gamedic, s.r.o.
  • RTG, CT, Sono vyšetrenia - COR, s.r.o.
  • Zariadenie pre seniorov - Dignitas, n.o.
  • Zubná ambulancia - ZB-Dent s.r.o.
  • Dialýza, nefrologická ambulancia - FMC-dialyzačné služby, s.r.o.